Search for eResources by keyword

Planning

Hierdie hulpbron is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse les wat vir die week 5 - 16 Oktober...
Hierdie hulpbron is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse les wat tydens skoolsluiting vir die...
Poster to advocate National Book Week 2020.
Hierdie hulpbron is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse lesse wat vir die weke 31 Augustus - 11...
This file contains the Annexure C - GET - Fundamentals - Teacher Guidelines for foundation phase (...
This file contains the Annexure B-GET Subjects - Minimum Core Content and Skills for foundation...
This file contains the Annexure A - Teacher guidelines for the implementation of the revised ATPs...
Hierdie hulpbron is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse les wat vir die week 17 - 28 AUGUST...
Hier is die WKOD Jaarlikse onderrigplan vir GRAAD (Gr. 1 - 3): AFRIKAANS HT
Hierdie lêer bevat die Omsendbrief 0018-2020 vir Grondslagfase (Graad R - 3)
Hierdie hulpbron is gekoppel aan die interaktiewe lesplan vir die weke 3 - 14 Augustus 2020.
Hierdie dokument is 'n instrument in die hand van die onderwyser om die nuwe KABV-aanpassings...