Search for eResources by keyword

Planning

TIME Aktiwiteitsboeke verskaf daaglikse akwiteite vir kwartaal 2 om Taal-, Wiskunde en...
TIME Aktiwiteitsboeke verskaf daaglikse akwiteite vir kwartaal 1 om Taal-, Wiskunde en...
Hier is die 2021 Gr. 1 Afrikaans EAT Generiese Raamwerk Dokument– Hersiene JOP (Post Covid-19) K2.
Hierdie video is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse les wat vir Kwartaal 1 Week7 & 8...
'n Lesplan wat ontwikkel is vir Graad 1 Afrikaans Eerste Addisionele taal gebaseer op die 2021 WCED...
'n Aktiwiteit ontwikkel vir Graad 1 Afrikaans Eerste Addisionele Taal gekoppel aan die lesplan wat...
Hierdie video is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse les wat vir Kwartaal 1 Week 5&6...
'n Lesplan vir Week 5 & 6
Skriftelike aktiwiteite om vaslegging te doen van die "h" en "a" klanke.
Hierdie video is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse les wat vir Kwartaal 1 Week 3 & 4...
'n Lesplan ontwikkel vir Graad 1 Afrikaans Eerste Addisionele Taal gebaseer op die DBE ATPs vir...
Hier is die 2021 Gr. 1 Afrikaans EAT Generiese Raamwerk Dokument– Hersiene JOP (Post Covid-19) K1.