Search for eResources by keyword

Planning

AOO Kwartaal 2: Huistoe-neem pakket
'n Lesplan vir Graad 1 Afrikaans Eerste Addisionele Taal Kwartaal 2 Week 9.
'n Lesplan vir Graad 1 Afrikaans Eerste Addisionele Taal Kwartaal 2 Week 8.
Interaktiewe lesplakkaat wat tydens die sluiting van die skool vir die week 25-29 Mei 2020 gebruik...
'n Lesplan vir Graad 1 Afrikaans Eerste Addisionele taal Kwartaal 2 week 7.
'n Lesplan vir Afrikaans Eerste Addisionele Taal vir Kwartaal 2 Week 6.
Hierdie lesplan is gekoppel aan die interaktiewe weeklikse les wat tydens skoolsluiting vir die...
Interactive lesson poster to be used during school closure for the week 20-24 April 2020. Click on...
This resource is linked to the interactive weekly lesson to be used during school closure for the...
An interactive poster with links to Grade 1 lesson plans, videos and resources for the week of 14...
This resource is linked to the interactive weekly lesson to be used during school closure for the...