Search for eResources by keyword

Planning

Kyk asseblief na die pakket wat u huis toe neem om leerders in graad 4 te help.  
Raadpleeg die lesplan vir voorbereiding en beplanning van kwartaal 3 week 6 (graad 4) vir Afrikaans...
Raadpleeg die lesplan vir voorbereiding en beplanning van kwartaal 3 week 5 (graad 4) vir Afrikaans...
Interactive Lessons for GET IP Grade 4 - 6 to assist learners, parents and teachers.
Interactive Lessons for GET IP Grade 4 - 6 to assist learners, parents and teachers.
Raadpleeg die lesplan vir voorbereiding en beplanning van kwartaal 3 week 4 (graad 4) vir Afrikaans...
Interactive Lessons for GET IP Grade 4 - 6 to assist learners, parents and teachers.
Interactive Lessons for GET IP Grade 4 - 6 to assist learners, parents and teachers.
Raadpleeg die lesplan vir voorbereiding en beplanning van kwartaal 3 week 3 (graad 4) vir Afrikaans...
Please see the lesson plan for preparation and planning of Term 3 week 2 (Grade 4 ) Afrikaans HL
Raadpleeg die lesplan vir voorbereiding en beplanning van kwartaal 3 week 1 (graad 4) vir Afrikaans...