Search for eResources by keyword

Planning

Kyk asseblief na die pakket wat u huis toe neem om leerders in graad 5 te help.  
Raadpleeg die lesplan vir voorbereiding en beplanning van kwartaal 3 week 6 (graad 5) vir Afrikaans...
Raadpleeg die lesplan vir voorbereiding en beplanning van kwartaal 3 week 5 (graad 5) vir Afrikaans...
Raadpleeg die lesplan vir voorbereiding en beplanning van kwartaal 3 week 4 (graad 5) vir Afrikaans...
Raadpleeg die lesplan vir voorbereiding en beplanning van kwartaal 3 week 3 (graad 5) Afrikaans HT
Please see the lesson plan for preparation and planning of Term 3 week 2 (Grade 5 ) Afrikaans HT
Raadpleeg die lesplan vir voorbereiding en beplanning van kwartaal 3 week 1 (graad 5) vir Afrikaans...