Search for eResources by keyword

Lessons

Please see the lesson plan for preparation and planning of Term 3 week 2 (Grade 4 ) Afrikaans EAT
Raadpleeg die lesplan vir voorbereiding en beplanning van kwartaal 3 week 1 (graad 4) vir Afrikaans...
Please see the Trimmed Multi- Grade Annual Teaching Plan for Afrikaans EAT Grd: 4-6
Huis-toe neem pakket hulpbron om leerders te ondersteun.
Lesplanne om leerders te lei en te ondersteun.
Lesplanne om leerders te lei en te ondersteun.
Lesplanne om leerders te lei en te ondersteun.
Lesplanne om leerders te lei en te ondersteun.
Lesplanne om leerders te lei en te ondersteun.
Aktiwiteite en hulpbronne om leerders te lei en te ondersteun.
Lesplan om leerders te lei en te ondersteun.
Lesplanne om Graad 4 leerders te lei en te ondersteun.