Search for eResources by keyword

Planning

Teaching, Learning and Assessment Guidelines for IP Life Skills  (...
Raadpleeg die lesplan vir voorbereiding en beplanning vir Graad 6 leerders.
Hier is die WKOD  Jaarlikse onderrigplan vir MULTI-GRAAD (Gr. 4 - 6): Lewensvaardighede: LO
Hier is die 2020  Nasionale Hersiene Kurrikulum jaarlikse onderrigplan vir Lewensvaardighede: LO (...
This is the mediated 2020 National Revised Annual Teaching Plans for LIFE SKILLS: Creative ARTS (Gr...
This is the mediated 2020 National Revised Annual Teaching Plans for LIFE SKILLS: Phys Ed (Gr. 4 –...
This is the mediated 2020 National Revised Annual Teaching Plans for Life Skills: Phys Ed  (Gr. 4...
Launched in January  2020 the DBE has developed an abridged version of section 4 of the CAPS,...
Please see the presentation providing clarity for the 2020 REVISED CURRICULUM AND ASSESSMENT PLANS...
Please see the presentation providing clarity for the 2020 Revised and Assessment Plans (Grade 6...
A National Curriculum and Assessment Policy Statement is a single, comprehensive and concise policy...
Hier is die amptelike Onderri-g en Assesseringsplan vir Lewensvaardighede (Liggaamlike Opvoeding)...