Search for eResources by keyword

Planning

Lesplan vir leerders
Lesplan vir leerders
Lesson plan for preparation and planning
Lesson plan for preparation and planning
Lesson plan for preparation and planning
Please see the take home package resource to assist learners in grade 8
Kyk asseblief na die pakket wat u huis toe neem om leerders in graad 8 te help.  
Please see the lesson plan for preparation and planning of Term 4 week 3 (Grade 8) for Mathematics
Raadpleeg die lesplan vir voorbereiding en beplanning van kwartaal 4 week 3 (Graad 8) vir wiskunde
Please see the lesson plan for preparation and planning of Term 4 week 2 (Grade 8) for Mathematics
Raadpleeg die lesplan vir voorbereiding en beplanning van kwartaal 4 week 2 (Graad 8) vir wiskunde
Please see the lesson plan for preparation and planning of Term 4 week 1 (Grade 8) for Mathematics