Search for eResources by keyword

Planning

Die vrae in hierdie aktiwiteite kom uit vorige assesserings en bestaan uit meerkeuse, pas die kolom...
The Questions in these activities are from previous assessments and consist of multiple choice,...
Graad 7 ‘n Hersiening Lesplan oor Energie en Verandering met die fokus op die KABV-onderwerpe:...
Grade 7 Revision Lesson Plan on Energy and Change with focus on the CAPS Topics: Potential and...
Lesplan vir onderwysers en leerders as hulpbron.
Graad 7 ‘n Hersiening Lesplan oor Materie en Materiale met die fokus op die KABV-onderwerpe:...
Grade 7 Revision Lesson Plan on Matter and Materials with focus on the CAPS Topics: Introduction to...
Graad 7 Lesplan oor Materie en Materiale met die fokus op die KABV-onderwerpe: Sure, Basisse en...
Grade 7 Lesson Plan on Matter and Materials with focus on the CAPS Topics: Acids, Bases and...