Search for eResources by keyword

Ixabiso lokufundiswa koncwadi kumabanga esiGaba esiPhakathi

Free
By
Lungi Ngondo

Download

Type:
pdf
Size:
0.29MB

Olu xwebhu lubhalelwe ukuze lusetyenziswe ngootitshala belwimi isiXhosa ekufundiseni uncwadi kwisiGaba esiPhakathi.


Language:
isiXhosa
Curriculum Alignment:
CAPS aligned
Publication Date:
2017-10-17
Grades:
4, 5, 6
Audience:
Teachers
Type:
Digital document
Categories:
Teaching Effective teaching
Copyright:
WCED owns the copyright
Average: 1 (24 votes)