Search for eResources by keyword

Ixabiso lokuhlalutya uncwadi kwisiGaba esiPhezulu Ibanga lesi 7 CAPS

Free
By
Lungi Ngondo
Department of Basic Education

Download

Type:
pdf
Size:
0.24MB

Olu xwebhu lulungiselelwe ukunceda ootitshala bebanga lesi 7 ekuhlalutyeni uncwadi


Language:
isiXhosa
Curriculum Alignment:
CAPS aligned
Publication Date:
2017-10-24
Grade:
7
Audience:
Teachers
Type:
Digital document
Categories:
Teaching Effective teaching
Copyright:
WCED owns the copyright
Average: 1 (13 votes)