Search for eResources by keyword

Ungayisebezisa njani ipowusta yesifundo sokunxibelelwano kwi WhatsApp okanye kwi e-portal ye Webhu ye WCED

Free

Download

Type:
pdf
Size:
0.43MB

Esi sikhokelo sinyathelo-nyathelo ngasinye sokuxhasa abazali malunga nendlela yokusebenzisa iiposta zezifundo zesifundo seveki.


Language:
isiXhosa
Curriculum Alignment:
CAPS aligned
Publication Date:
2020-05-07
Grade:
R
Audience:
Teachers
Parents
Type:
Digital document
Copyright:
Developed by the WCED subject teams
Average: 1.9 (18 votes)