Search for eResources by keyword

Izibalo ngesixhosa Iphakheji ye GET yekota yesi 2 yokunceda abafundi emakhaya.

Free

Download

Type:
pdf
Size:
0.35MB

Iphakheji ye GET yekota yesi 2 yokunceda abafundi emakhaya.


Language:
isiXhosa
Curriculum Alignment:
CAPS aligned
Publication Date:
2020-06-12
Grades:
R, 1, 2, 3
Audience:
Learners
Teachers
Parents
Type:
Digital document
Copyright:
Yenziwe ngabacebisi bezolwimi kwiphondo lweNtshona Koloni.
Average: 1 (2 votes)