Search for eResources by keyword

Gr 12 Elektroniese Tegnologie: Elektronika: Eksamenriglyne

Free
By
Departement van Basiese Onderwys (DBO)

Download

Type:
pdf
Size:
0.92MB

Die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) vir Rekeningkunde beskryf die aard en doel van  die vak Elektroniese Tegnologie: Elektronika. Dit gee leiding aan die filosofie wat die basis is van die onderrig en assessering van die vak in graad 12. Die punte uiteengesit in die KABV het dus 'n beduidende uitwerking op die opstel  van Elektroniese Tegnologie: Elektronika-eksamens.


Language:
Afrikaans
Curriculum Alignment:
CAPS aligned
Publication Date:
2020-06-23
Grade:
12
Audience:
Learners
Teachers
Parents
Type:
Digital document
Copyright:
Ontwikkel deur die Departement van Basiese Onderwys (DBO)
Average: 1 (5 votes)