Search for eResources by keyword

2020 NSS WKOD Kwalitatitewe Analise van Leerderantwoorde AFRIKAANS HT V1

Free
By
Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD)

Download

Type:
pdf
Size:
0.15MB

Hierdie verslag bevat die 2020 NSS Kwalitatitewe Analise van Leerderantwoorde vir AFRIKAANS Huistaal Vraestel 1 soos saamgestel deur die Interne Moderator van die WKOD.


Language:
Afrikaans
Curriculum Alignment:
CAPS aligned
Publication Date:
2021-02-17
Grade:
12
Audience:
Teachers
Type:
Digital document
Copyright:
Saamgestel deur die WKOD Interne Moderator
Creative Commons License:
No votes yet