Search for eResources by keyword

2021 Gr. 12 Eksamenriglyne Tegniese Wiskunde

Free
By
Department Basiese Onderwys

Download

Type:
pdf
Size:
0.65MB

Die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) vir Tegniese Wiskunde beskryf die aard en doel van die vak Tegniese Wiskunde. Dit gee leiding aan die filosofie wat die basis is van die onderrig en assessering van die vak in graad 12. Die punte uiteengesit in die KABV het dus 'n beduidende uitwerking op die opstel van Tegniese Wiskunde-eksamens.


Language:
Afrikaans
Curriculum Alignment:
CAPS aligned
Publication Date:
2021-06-14
Grade:
12
Audience:
Learners
Teachers
Type:
Digital document
Copyright:
Ontwikkel deur DBO
Creative Commons License:
No votes yet