Search for eResources by keyword

2024 Gr. 12 PAT Musiek

Free
By
Departement van Basiese Onderwys (DBO)

Download

Type:
pdf
Size:
2.1MB

Die Departement van Basiese Onderwys (DBO) het praktiese assesseringstake (PAT’s) vir vakke met ’n praktiese komponent opgestel. Hierdie PAT’s maak deel uit van die assesseringsvereistes vir die Nasionale Senior Sertifikaat- (NSS) eksamen in 2024 soos uiteengesit in die Kurrikulum- en Assesseringbeleidsverklaring van elke tersaaklike vak.


Language:
Afrikaans
Curriculum Alignment:
CAPS aligned
Publication Date:
2024-03-05
Grade:
12
Audience:
Learners
Teachers
Type:
Digital document
Copyright:
Saamgestel deur die Departement van Basiese Onderwys (DBO)
Creative Commons License:
No votes yet