Search for eResources by keyword

Telematiese Skole Projek - Graad 12: Fisiese Wetenskappe 13/02/2019 Aktiwiteit 1.1

Free
By
WCED

Download

Type:
MP4
Size:
179.27MB

AKTIWITEIT 1.1 - (1.1) Skryf neer ‘n vergelyking wat gebruik kan word om die grootte van die normale krag (FN) wat op die blok in elk van die volgende gevalle inwerk, te bereken

Aanbieder: Miemie Pretorius
Gebruik asb hier die video in samewerking met jou Telematiese Werkboek


Language:
Afrikaans
Curriculum Alignment:
CAPS aligned
Publication Date:
2019-09-05
Grade:
12
Audience:
Learners
Type:
Video
Copyright:
All Telematic Broadcast videos are copyrighted material and is owned by the Western Cape Education Department
No votes yet