Search for eResources by keyword

Lessons

Geometriese konstruksie laat jou toe om lyne, hoeke en veelhoeke te teken met die eenvoudigste...
Geometric construction allows you to construct lines, angles, and polygons with the simplest of...
Geometriese konstruksie laat jou toe om lyne, hoeke en veelhoeke te teken met die eenvoudigste...
Geometric construction allows you to construct lines, angles, and polygons with the simplest of...
Dit is belangrik om konsepte en ontwerpe vinnig en akkuraat te kan teken. Vryhandtekeninge is 'n...
It is important to draw objects quickly and accurately. Freehand drawings are an essential tool...
Dit is belangrik om konsepte en ontwerpe vinnig en akkuraat te kan aanteken. Vryhandtekeninge is 'n...
It is important to draw objects quickly and accurately. Freehand drawings are an essential tool...
It is important to draw objects quickly and accurately. Freehand drawings are an essential tool...
Dit is belangrik om konsepte en ontwerpe vinnig en akkuraat te kan aanteken. Vryhandtekeninge is 'n...
In graad 10 moet alle tekeninge op `n voorbereide tekenvel met raam en titelblok geskied.Lleerders...
In grade 10 all drawings need to be done within a frame with the appropriate title block. Learners...