Search for eResources by keyword

Assessment

Hierdie boek bevat visuele geletterdheidaktiwiteite vir die ontwikkeling van belangrike vaardighede...
This revision book covers visual literacy activities to develop the important skills of analysing...
The Department of Basic Education has pleasure in releasing a subject exemplar booklet for School...
Visuele Analise: Aniliseer kunswerke deur die toepassing van kennis en vaardighede van vorige lesse
Visual Analysis: analysing artworks by applying the knowledge and skills of previous lessons
Visuele Analise: Onderwerp en styl
Visual Analysis: Subject matter and Style
'n Oorsig van driedimensionele media en tegnieke met aktiwiteite
A discussion with activities on three-dimensional media and techniques
'n Oorsig van media en tegnieke wat in twee-dimensionele kunswerke gebruik word met aktiwiteite
An overview of the different media and techniques used in two dimensional artworks with activities
Ondersoek die kunselemente van tekstuur en komposisie.