Search for eResources by keyword

Afrikaans

Afrikaans
We have selected these resources for your matric success.
Here is a collection of subject-specific resources for Afrikaans to help gr. 12 learners with curriculum and assessment requirements.

Afrikaans HT

Afrikaans HT Hersieningsmateriaal Tweede Kwartaal 2020
Hersieningsmateriaal oor Taalstrukture en Gedigte wat Graad 12 HT-onderwysers en -leerders kan gebruik
Bright Ideas Revision Booklet: Gr 12 Afrikaans Skryfwerk
Hierdie selfstudiegids poog om onderwysers en leerders deeglik oor die aspekte van skryf en aanbied van opstelle en transaksionele tekste vir Afrikaans Huistaal...
DBE Selfstudiegids: Gr 10 - 12 Afrikaans
Hierdie gids ge leiding met die  skryf van: kreatiewe tekste, langer transaksionele tekste asook korter transaksionele, naslaan en informatiewe tekste.
Gr 10 - 12 Afrikaans Huistaal Hersiening 2017: Taalstrukture
Hersieningsmateriaal oor taalstrukture vir Gr 10, 11 en 12 Afrikaans Huistaalleerders
Gr 12 Afrikaans Huistaal Hersiening 2017: Onderwêreld
Hersieningsmateriaal vir Graad 12 Afrikaans Huistaalleerders oor die roman Onderwêreld. Dit bevat 'n kontekstuele oefening en ontledings van bladsye in die ro...
Graad 12 Afrikaans Huistaal Hersiening 2018: Onderwêreld
’n Hersieningsbron oor die roman Onderwêreld wat Graad 12 Afrikaans Huistaalleerders vir eksamenvoorbereiding kan gebruik
Graad 12 Afrikaans Huistaal: Hersiening 2018 Leesbegrip en Taalstrukture
'n Hersieningsbron oor Leesbegrip en Taalstrukture vir Graad 12 Afrikaans Huistaalleerders
Via Afrika Afrikaans HT Graad 12 Studiegids
’n Taal rus basies op vier bene wat jy moet aanleer. Hulle is Luister, Praat, Lees en Skryf (LPLS). As jy hierdie vaardighede onder die knie het, sal jy suk...
WKOD Gr. 12 Wenke vir Sukses: Afrikaans HT
AANDAG GR 12-LEERDERS! Die WKOD wens jou die mooiste toe vir jou gr.12 -jaar. Deur hard te leer, eien jy jou sukses en jou toekoms. Hierdie do...