Search for eResources by keyword

Afrikaans

Afrikaans
As ek die begeerte mog waag, sou ek dit graag so wil hê dat die engel wat my kom haal huis toe, my daar bring met die verslag: "Ek het hom by sy werk gekry." ~ C.J. Langenhoven
Select Language All English Afrikaans
Hier is 'n paar bronne, met die hand uitgesoek, om graad 12-leerders in Afrikaans te ondersteun. Ons glo in jou sukses!

Afrikaans Huistaal

2020 Graad 12 WENKE VIR SUKSES
Graad 12-leerder van 2020 Hierdie boek is vir jou voorberei. Jy het jou finale studiejaar op skool...
Afrikaans HT Gr. 10, 11 en 12_Hersiening 2020_Taalstrukture
Hersieningsmateriaal en leerwerk oor Taalstrukture wat Graad 10, 11 en 12 Afrikaans HT-leerders kan ...
Afrikaans HT Gr. 12 Hersieningsboek K3_2020
Hersieningsmateriaal oor Leesbegrip, Kontekstuele vrae by die roman en drama asook oor Vraestel 3 wa...
Afrikaans HT Gr. 12 Plakkaat Hersiening 2020
’n Plakkaat met die Hersieningsboeke van Kwartaal 1, 2 en 3 van 2020 wat Graad 12 Afrikaans HT-lee...
Afrikaans HT Gr. 12 Plakkaat Quiz oor Gedigte_2020
’n Plakkaat met skakels na aanlyntoetse oor die voorgeskrewe gedigte vir 2020 wat Gr 12 Afrikaans ...
Afrikaans HT Gr. 12 Tutorgids K3_2020
Die Tutorgids met aanbevelings vir die gebruik van die Graad 12 HT-Hersieningsboek van Kwartaal 3 wa...
Afrikaans HT Gr. 12 Wenke vir Tutor Hersiening K1 2020
Wenke vir die onderwyser of tutor wat die Graad 12 Afrikaans HT Hersiening vir Kwartaal 1_2020 gaan ...
Afrikaans HT Graad 12 Hersiening K1_2020
Hersieningsmateriaal oor Taalstrukture en Gedigte wat Graad 12 Afrikaans HT-onderwysers en -leerders...
Afrikaans HT Hersieningsmateriaal K2 2020
Hersieningsmateriaal oor Taalstrukture en Gedigte wat Graad 12 HT-onderwysers en -leerders kan gebru...
Afrikaans HT Tutorgids Gr. 12 K2 2020
’n Gids wat Graad 12 Afrikaans HT-onderwysers kan gebruik wanneer hulle die Hersieningsmateriaal m...
Bright Ideas Hersiening: Gr 12 Afrikaans Skryfwerk
Hierdie selfstudiegids poog om onderwysers en leerders deeglik oor die aspekte van skryf en aanbied ...
DBO Gr. 10 -12 SELF-STUDIEGIDS VIR TAALONDERWYSERS
Hierdie self-studiegids poog om onderwysers en leerders deeglik oor die skryf van kreatiewe, langer ...
DBO Selfstudiegids Gr. 12 Afrikaans: KRITIESE TAALBEWUSTHEID
DBO Selfstudiegids: Gr 10 - 12 Afrikaans
Hierdie gids ge leiding met die  skryf van: kreatiewe tekste, langer transaksionele tekste asoo...
Gr 10 - 12 Afrikaans HT Hersiening 2017: Taalstrukture
Hersieningsmateriaal oor taalstrukture vir Gr 10, 11 en 12 Afrikaans Huistaalleerders
Gr 12 Afrikaans HT Hersiening 2017: Onderwêreld
Hersieningsmateriaal vir Graad 12 Afrikaans Huistaalleerders oor die roman Onderwêreld. Dit bevat ...
Gr. 12 Afrikaans HT: Vang Vinnig Op!
Gebruik die VOORBEELD gids vir hersiening in graad 12 of skaf die volledige gids...
Graad 12 Afrikaans HT Hersiening 2018: Onderwêreld
’n Hersieningsbron oor die roman Onderwêreld wat Graad 12 Afrikaans Huistaalleerders vir eksamenv...
Graad 12 Afrikaans HT: Hersiening 2018 Leesbegrip en Taalstrukture
'n Hersieningsbron oor Leesbegrip en Taalstrukture vir Graad 12 Afrikaans Huistaalleerders
Via Afrika Afrikaans HT Gr. 12 Studiegids
’n Taal rus basies op vier bene wat jy moet aanleer. Hulle is Luister, Praat, Lees en Skryf (LPLS...
WKOD Gr. 12 Wenke vir Sukses: Afrikaans HT
AANDAG GR 12-LEERDERS! Die WKOD wens jou die mooiste toe vir jou gr.12 -jaar. Deur ha...
WKOD TUTORGIDS: Afrikaans HT
' 'n Hersieningsprogram word jaarliks vir die gr. 12 -leerders gedurende die herfsvakansie beplan. L...