Search for eResources by keyword

Planning

Graad 11 week 7-8: Voedselvergiftiging, voedselbederf en voedselbesmetting in 'n...
Grade 11: Food poisoning, food spoilage and food contamination in a hospitality establishment.
Les oor die voedselprodukrys en die verskillende maniere om dit voor te berei en voor te sit.
Grade 11: Lesson on the food commodity rice and the different ways of preparing and serving it.
Die les handel oor die indeling van verskillende soppe, die voorbereiding daarvan en die...
The lesson covers the classification of soups, their preparation, and the accompaniments with which...