Search for eResources by keyword

Planning

TOEPASSING VAN ELEMENTE EN BEGINSELS VAN ONTWERP: KEUSE VAN KLERE
Kommoditeite: Koeke en Beskuitjies
Commodities: Cakes and Biscuits
Voedsel en drankbediening: Tafel- en lokaal-dekade vir tee en driegangmaaltye.
Food and Beverage: Table and venue setting for teas and 3 course meals.
Kos en drank: berei voor en berei 'n lokaal voor vir 'n tee en 'n driegangmaaltyd.
Food and Beverage:Preparing and setting up a venue for a tea and a three-course meal
Voedselkommoditeite met die fokus op gisgebakte produkte.
Food Commodities with emphasis on yeast baked products.
Die beginsels van spyskaartbeplanning wat tee en mini-middagetes betref, is die fokus van hierdie...
The principles of menu planning as they pertain to teas and mini lunches are the focus of this...
Hierdie les fokus op die aspekte van voeding en spyskaartbeplanning