Search for eResources by keyword

Planning

A pdf document with all the links to Gr 12 Term 3 lessons and solutions 'n Pdf dokument met al...
'n Gr 12-les oor BTW en Ouditverslae. Die lesoplossings is ingesluit via 'n QR-kode.
A Gr 12 lesson about VAT calculations and audit reports. Solutions are included via QR code.
'n Gr 12-les wat handel oor vaste bates (vaslegging) met Vraestel 1- en 2-tipe aktiwiteite.
A Gr 12 lesson covering Fixed assets (P1 and P2 activities)
Die Gr 12 -les dek bank-, debiteure- en krediteureversoening. Dit konsolideer die werk in Kw 2...
A Gr 12 lesson covering Bank, Debtors and Creditors reconciliation. It consolidates the work...
Die oplossings vir die Gr 12-les oor BTW en Ouditverslae
Gr 12 les oor Begrotings
Gr 12 lesson on budgeting
The solutions to the Gr 12 lesson on Bank, Debtors and Creditors reconcilations.
Die lesoplossing vir 'n Gr 12-les oor begrotings