Search for eResources by keyword

Planning

’n Les oor bladsy 9 tot 22 van die voorgeskrewe drama Perdekrag wat Graad 12 Afrikaans TAT-leerders...
Afrikaans TAT Gr 12 K1 Week 6
’n Les oor die kort transaksionele tekste (advertensie, plakkaat en strooibiljet) wat Graad 12...
’n Les oor die Tye van die werkwoord wat Graad 12 Afrikaans TAT-leerders en -onderwysers kan...
’n Les oor Visuele tekste wat Graad 12 Afrikaans TAT-leerders en -onderwysers kan gebruik
’n Les oor Die opsomming wat Graad 12 Afrikaans TAT-leerders en -onderwysers kan gebruik
’n Basislyntoets oor die kenmerke van die drama wat Gr 12 TAT-leerders en -onderwysers kan gebruik...