Search for eResources by keyword

Planning

Gr11 T4 W4 Technical Sciences: Oxidation and Reduction
Gr 11 K4 W4 Tegniese Wetenskappe: Oksidasie en Reduksie
FET Gr11 T4 Week 3 Technical Sciences: Electric field lesson
VOO Gr 10 K4 Week 3 Tegniese Wetenskappe les
Hierdie les sal jou die beginsel van elektriese velde rondom n stroomdraende geleier, leer.
This lesson will teach you understand the electric field around a current carrying conductor.
Hierdie les sal jou die toepassing van Coloumb se wet in wetenskap leer.
This lesson will teach you the application of Coloumb's law in science.