Search for eResources by keyword

Planning

The Department of Basic Education has pleasure in releasing a subject exemplar booklet for School...
Grade 11 term 3 and 4 revision material on the basic core content.
Graad 11 kwartaal 3 en 4 hersieningsmateriaal oor die basiese kerninhoud.
Hierdie hersieningsondersteuningsmateriaal is ontwikkel om die graad 11-leerders te help om die...
This revision support material has been developed to assist the grade 11 learners to consolidate...
Die graad 11 hersieningsondersteuningsmateriaal wat fokus op die inhoud wat in kwartaal 1 van 2021...
The grade 11 revision support material focusing on the content covered in term 1 of 2021.
TOEPASSING VAN ELEMENTE EN BEGINSELS VAN ONTWERP: KEUSE VAN KLERE
Kommoditeite: Koeke en Beskuitjies
Commodities: Cakes and Biscuits
Voedsel en drankbediening: Tafel- en lokaal-dekade vir tee en driegangmaaltye.
Food and Beverage: Table and venue setting for teas and 3 course meals.